По-голямата част от предприятията и търговските обекти не извършват регулярен преглед и поддръжка от обучени техници на търговските си хладилници и фризери. Някои фирми не смятат, има нужда от такава услуга – което е просто погрешно, както твърдението, че можеш да караш кола в продължение на години без да я обслужваш и да очакваш […]