Всеки е запознат с потенциалните рискове от пожар, дори когато първоначалната му поява е от изключително малък мащаб. Ако пламъкът не е погасен, пожарът може бързо да се разпространи и да изгори обкръжаващата среда в рамките на няколко минути.

Наличието на функционален пожарогасител е от съществено значение за всички помещения. Това е най-важният инструмент, който […]