ТРУДОВА МЕДИЦИНА

• Консултация в сферата на здравословните и безопасни условия на труд

  • 2016.03.2
    Permalink Gallery

    Защо да изберем специалист по трудова медицина

Защо да изберем специалист по трудова медицина

Как може докторът по трудова медицина да подобри развитието на Вашата компания?
Здравето и безопасността на работниците и служителите често се превръща в проблем само след инцидент. Точно в такъв момент се организират срещи, правят се разследвания, пишат се доклади, формулират се планове и се предприемат действия. Това е и времето, в което персоналът на […]

  • 6
    Permalink Gallery

    Фасилити Мениджмънт в Образованието

Фасилити Мениджмънт в Образованието

Това модерно занимание тепърва набира популярност в България, а наименованието му все още не е получило адекватен и разбираем превод на български език. Затова използваме английското фасилити мениджмънт/ facility management – което буквално означава „управление на съоръжението”. Но какво всъщност значи да управляваш сграда и каква роля има тази дейност?

Оказва се, че да се […]

Трудова медицина

• Консултация в сферата на здравословните и безопасни условия на труд