ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ

• Дератизация
• Дезинфекция, дезинсекция, дератизация

  • 6
    Permalink Gallery

    Фасилити Мениджмънт в Образованието

Фасилити Мениджмънт в Образованието

Това модерно занимание тепърва набира популярност в България, а наименованието му все още не е получило адекватен и разбираем превод на български език. Затова използваме английското фасилити мениджмънт/ facility management – което буквално означава „управление на съоръжението”. Но какво всъщност значи да управляваш сграда и каква роля има тази дейност?

Оказва се, че да се […]

  • kontrol-ns-vreditelite
    Permalink Gallery

    Контрол на вредителите – Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация

Контрол на вредителите – Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация

Контрол на вредителите е процес на минимизиране или отстраняване на широк спектър от нежелани насекоми и други вредители от пространства, заети от хора. Действителният процес може да се извърши в дома, в място на стопанска дейност, или в обществена сграда. Контролът на вредители обикновено включва използването на някакъв вид инсектицид, за да ги предпази […]

Обезпаразитяване – услуги

• Дератизация
• Дезинфекция, дезинсекция, дератизация