Тези съвети ще ви помогнат да решите 80-90% от всички въпроси, свързани с охраната на Вашата дейност.

1. Преглед на системата за надзор на охранители

Да използвате услугите на фирма, която разполага с адекватни системи за дистанционен надзор на охранителите си, е един от най-важните компоненти за осигуряване на добро обслужване. Ако изпълнителят на охранителната услуга не осигурява адекватен надзор, охранителите ще бъдат недостатъчно обучени и немотивирани. Освен това, когато охранителната дейност не е под надзор, охраната често чувстват, че работата, която те упражняват, не е важна. Впоследствие, те често проявяват непрофесионално поведение, като редовни закъснения за работа или дори кражба. Преди подписване на договор с компания за денонощна охрана, разберете как тя ще извършва надзора на охраната. Този вид контролможе да се предостави под няколко форми, сред които:

Случайни проверки на място с помощта на полеви надзорници
чекиране с карта при вход/изход
Системи за проследяване на охраната

2. Оценка на обучението, предоставено на охранителите

Ако не сте доволни от услугата, която охранителите Ви предоставят. твърде вероятно е нещо да куца в тяхното обучение. За да подобрите услугите на своята охрана, оценете подготовката, която фирмата изпълнител на охранителната дейност предоставя. Тази подготовка, известна също като специално полево обучение, трябва да се оцени за неща, като например:

Дали има специфично обучение за вашия имот?
Кой е отговорен за осигуряване на обучението?
Колко е продължило обучението за всеки пазач?

Най-добрият начин да се направи оценка на обучението е да се наблюдава подготовката, за да видите как пазачите са подготвени да предоставят услуги на вашия имот.

3. Проверете колко компетентна е охраната

В повечето държави има определено обучение, през което охранителите трябва да минат преди те да получат лиценз. Разберете какви са изискванията във вашата държава и проверете дали охранителите, които Ви предоставя охранителната компания са в съответствие. Освен това, за да се гарантира по-добра услуга, трябва да си запазите правото да проведете интервю на всеки охранител преди те да ги допуснете във вашия имот. Това първоначално интервю е един добър начин за намиране на това, което можете да очаквате от охранителите. След интервюто, ако не ви резонира това, което сте разбрали за пазача , можете да помолите за различна охрана.

4. Извършване на инспекции за подобряване на сигурността

Когато е възможно, отиването до имота без предупреждение след нормално работно време е чудесен начин, за да разберете как работи Вашата охрана, когато не сте там. По време на инспекцията задавайте по някой и друг въпрос на охранителите за техните задължения, за да сте сигурни, че те знаят какво се изисква от тях.

5. Поддържайте редовно връзка с фирмата, която Ви предоставя охранителната дейност

Най-лесният начин да се подобри сигурността ви е да се срещат редовно с вашия охранител изпълнител. Тези срещи могат да бъдат дори неофициални, и дори да се провеждат по телефона. Целта на тези срещи следва да бъде предоставянето на изпълнителя с обратна връзка за ефективността на охраната. Като им предоставя редовна обратна връзка, ще намерите точкови възможности за подобряване на вашата служба за сигурност. Двете страни могат да обсъждат теми като обратна връзка наемател, обратна връзка от всички дистанционно надзорни системи, охрана изтощение, и в резултат на одити на сигурността по време на тези срещи. Тези редовни срещи ще помогнат на вашия изпълнител разберат какво се очаква и да намерят начини за постигане на приемливи нива на обслужване.

6. За да подобрите охранителната дейност във Вашата фирма, доверете се на качествена фирма изпълнител на услугата

От 6-те съвета в тази статия # 6 е най-разумният. Изненадващо е колко от гореизброените неща не се спазват. Както при всичко в живота това, което посеете, това и ще пожънете. Въпреки че много охранителни фирми на пръв поглед може да изглеждат еднакви, програмите за осигуряване на качеството, които помагат да гарантират, че вие и вашите клиенти са доволни от вашия доставчик на услуги, не са безплатни. Така че, оценете способността и опита на вашите охранители и изберете този, който ще бъде в състояние да отговори наистина на вашите нужди.

“В този свят получавате това, за което си платите.” – Кърт Вонегът


EFM (Euro Facility Management) е компания за фасилити мениджмънт, специализирана в предлагането на широк спектър от услуги по поддръжка и управление на административни, жилищни и търговски сгради и комплекси. При желание за изготвяне на индивидуална оферта се свържете с нас: КОНТАКТИ