По-голямата част от предприятията и търговските обекти не извършват регулярен преглед и поддръжка от обучени техници на търговските си хладилници и фризери. Някои фирми не смятат, има нужда от такава услуга – което е просто погрешно, както твърдението, че можеш да караш кола в продължение на години без да я обслужваш и да очакваш никога да не се счупи. Други мислят, че е скъпо, което е отново погрешно твърдение – обикновено, поддръжката струва по-малко от разхода на бойлера у дома, и същевременно може да спаси доста пари, които биха се дали за оправяне на повреда, загуба на складирана храна и загуба на иначе реални ползи. Някои хора смятат, че търговкото хладилно оборудване е едно и също нещо като хладилника у дома – този, който не се обслужва на регулярна база. Но търговските хладилници и фризери трябва да бъдат обслужвани, защото те са изцяло различен тип машини, както ще обясним по-нататък в статията.

  • Каква е разликата и защо търговските хладилни витрини и търговските фризери са по-различни от моделите за домашно ползване, които никой не обслужва?

Въпреки че имат една и съща цел като домашните уреди (пазят храната студена или замразена), търговските хладилници и фризери са проектирани да предоставят много по-висока производителност за охлаждане, за да се справят с много повече отваряния и затваряния на вратите. Търговските хладилници и фризери трябва бързо да възстановят температурата след отворянето на вратите, за да осигурят безопасни температури на съхранение на храните, тъй като те се отварят доста по-често и използват вентилатори, за да разпространят студения въздух в цялото пространство на охлаждане на фризера или хладилната витрина. Това гарантира, че температурата бързо слиза до желаната, когато вратата се отвори, кактои компенсира други фактори, характерни за търговските модели като стъклени врати, които имат по-ниски топлоизолационни свойства, или отворена предна част, което буквално означава, че хладилникът е без врати. За сравнение, домашните хладилници и фризери са статични, така че те имат една проста студена плоча (не вентилатори), която просто използва естественото движение на въздуха и отнема много повече време, за да се охлади хладилното пространство след отваряне на вратата.

  • Защо тази разлика означава, че търговските модели хладилни витрини и фризери трябва да се обслужват и поддържат?

Основната причина (но не и единствената причина) за нуждата на търговските видове хладилни витрини и фризери да се обслужват и поддържат, са характерните за тях вентилатори. Тези вентилатори са от съществено значение, но те имат един недостатък – докато те осигуряват бързото придвижване на въздуха, за да се запази ефективността на температурата на безопасно ниво, то те също просмукват прах и отломки, които могат да блокират кондензатора. Непроверено и неподдържано, това запушване причинява ограничаване на въздушния поток, компресорът работи по-дълго и при по-високо налягане, което от своя страна поставя прекомерни изисквания към цялата хладилна система. Поддръжката на хладилни витрини и фризери обхваща много точки, но може би най-важното действие, което един добре обучен техник ще предприеме, е да изчисти всички прахове и отломки от кондензатора. Това не само означава хладилникът или фризерът да са в състояние да работят при нормално налягане, което намалява вероятността от счупване, но също така намалява консумацията на енергия и подобрява ефективността на температурата.

  • Нима не мога да почистя сам своите хладилни витрини или фризери?

Да, най-вероятно е така! Кондензаторът трябва да се почиства на всеки няколко седмици. Можете и да разгледате ръководство за това как да го направите сами. Въпреки това, самостоятелното почистване на хладилна витрина или фризер няма да е толкова задълбочено както почистването от страна на инженер или техник, а и премахва само повърхностни замърсявания. Инженерите използват сгъстен въздух, за да изчистят напълно отломките и да премахнат мръсотията вътре в кондензатора, или пък ако мръсотията е лепкава, те използват препарати за почистване, за да се премахнат наслояванията от перките на изпарителя.

Най-ефективно и оптимално е хладилните Ви системи да се почистват веднъж месечно или толкова често, колкото е необходимо, както и да бъдат дълбоко и професионално изчиствани от професионален техник или инженер на всеки 6-12 месеца.

  • Колко често трябва търговските хладилни витрини или фризери да се обслужват и поддържат професионално от техник или инженер?

Това зависи от типа на уреда, на колко мръсотия и отломки е изложен той и колко интензивно се използва. Ориентировъчно, всяка хладилна витрина тип Multideck (с отворена предна част; без врати) изисква ежемесечно почистване на кондензатора и обслужване на всеки шест месеца от квалифициран техник. За охладителите със стъклени врати или фризери, разположени на пода в магазин, почистването трябва да се извършва на всеки шест седмици и годишното техническо обслужване би трябвало да е достатъчно. За хладилници или фризери със солидна врата в оживена кухня почистването на кондензатора на всеки 6-8 седмици и годишната поддръжка биха били подходящи. Най-добрият показател за това дали хладилните витрини или фризери изискват по-често почистване е да се види дали около кондензатора е много мръсно при регулярното почистване. Това би оозначавало, че е необходимо те да се почистват по-често, както и да бъдат обслужвани от професионалист през по-кратък период от време. Ако уредът има много малко мръсотия в кондензатора, то това би означавало, че почистването и обслужването може да се случват малко по-рядко. Ние препоръчваме минимум период на почистване хладнилните витрини и фризери веднъж на всеки 10 седмици и най-малко един годишен преглед на всички търговски хладилници и фризери.

Посланието на Еврофасилити Мениджмънт е съвсем простичко – поддържайте и обслужвайте регулярно своите хладилни витрини и фризери, за да могат те да Ви служат дълго и да Ви спестят доста главоболия и проблеми, свързани с харчене на много пари вследствие на зле поддържана хладилна техника.