Всеки е запознат с потенциалните рискове от пожар, дори когато първоначалната му поява е от изключително малък мащаб. Ако пламъкът не е погасен, пожарът може бързо да се разпространи и да изгори обкръжаващата среда в рамките на няколко минути.

Наличието на функционален пожарогасител е от съществено значение за всички помещения. Това е най-важният инструмент, който може да използвате срещу пожар; въпреки това, ако не се поддържа в добро работно състояние, то той най-вероятно ще бъде безполезен, когато имате нужда от него. Внимателната поддръжка на пожарогасителя не е необходима само, за да намали шансовете за нещастен случай, но също така допринася за Вашето спокойствие.

Правилна поддръжка на пожарогасител

За да гарантирате, че пожарогасителят ще работи в случай на пожар, трябва да следвате тези указания:

  • Преди всичко, уверете се, че пожарогасителят е на място, което го прави лесно достъпен.
  • Уверете се, че пожарогасителят е настроен правилно за лесно боравене, и че нищо не възпрепятства достъпа до всички части от него, включително и маркуча.
  • Бъдете сигурни, че пожарогасителят е адекватно зареден по всяко време, както и че е готов за употреба. Редовно проверявайте дали има налягане при натискане на дръжката, за да проверите дали трябва да се зареди.
  • Уверете се, че дърпащия се щифт е на сигурно място в дръжката и че се държи от пломбата.
  • Изследвайте пожарогасителя за всякакви пукнатини, вдлъбнатини, или ръжда по оста му, които могат да попречат на работата му.
  • Уверете се, че е налице видимо етикет за инструкция за употреба на пожарогасителя, и че тя е разбираема в случай на спешност.
  • Уверете се, че никакви промени не са направени на пожарогасителя, които биха могли да засегнат функционирането му

Какво може да се случи, ако един пожарогасител не се поддържа в добро състояние?
Получените последици от небрежна или липсваща поддръжка  на пожарогасителя може да бъдат сериозни. За да се избегнат проблеми, които биха могли да възникнат в момента, когато някой е в отчаяна нужда от пожарогасител, поддръжката трябва да се извършва най-малко веднъж месечно. Бедствието от малък пожар в дом, ресторант или офис сграда може да бъде избегнато; пламъкът веднага може да бъде загасен с правилно функциониращ пожарогасител.

Контейнерът може да експлодира
Не по-маловажен е фактът, че има пожарогасители, които ако са силно повредени – например, имат големи вдлъбнатини и / или признаци на теч, са потенциално опасни. Възможно е кутията да се взриви. Ако подозирате, че пожарогасителят е в лошо състояние, препоръчително е да се свържете с професионална фирма за техническа поддръжка с молба да дойде и да я провери. Те могат да Ви предложат да замените стария пожарогасител. По-добре сега осигурете безопасността си, отколкото по-късно да съжалявате.

Какво да правите след употреба на пожарогасител?
След като е бил използван, пожарогасителя трябва да се замени или да се занесе в сервиз и да се презареди възможно най-скоро, за да бъдете добре подготвени в случай на друг пожар.


EFM (Euro Facility Management) е компания за фасилити мениджмънт, специализирана в предлагането на широк спектър от услуги по поддръжка и управление на административни, жилищни и търговски сгради и комплекси. За правилната поддръжка и профилактика на Вашите пожарогасители може да разчитате на нас! При желание за изготвяне на оферта се свържете с нас: КОНТАКТИ